Foto: Kevin Owusuaa

Barbara Perez

Legitimerad psykolog


+46 (0) 704 55 97 55
psykolog@iroko.se

Översätt den här sidan

Om mig

Jag heter Barbara Pérez, är legitimerad psykolog och arbetar med KBT och Mindfulness. Jag är utbildad psykolog vid Havannas universitet på Kuba och legitimerad psykolog i Sverige sedan 2006. Jag anpassar teori, metod och verktyg och arbetar utifrån din livssituation, dina behov och ditt eget sätt att hantera livet.  Tillsammans kartlägger vi din livssituation just nu och hittar verktyg som kan hjälpa dig att hantera livet på ett nytt, långsiktigt och mer effektivt sätt. Målet är att få öka din livskvalitet.
Jag hjälper dig med stressrelaterade problem, livskriser, relationsproblematik och nedstämdhet/depression. I kartläggningen inkluderar jag screeningar av ADHD, autism, ångest- och personlighetsproblematik.
Jag talar både svenska och spanska och kan erbjuda behandling på båda språken.

Erfarenhet

 

Legitimerad psykolog / Företag 

2016– 
Stockholm, Sverige
Driver företaget Iroko. Erbjuder psykologisk behandling och konsultation.

Legitimerad psykolog / Klinisk psykologi

2009 – 2016
Stockholm, Sverige
Psykologisk behandling, konsultation och utredning (även neuropsykiatrisk utredning av vuxna) , behandling av akuta kriser, depression, ångest och psykossjukdom samt handledning av personal, psykologstudenter under praktik och PTP-psykolog  inom Stockholms landsting.


Legitimerad psykolog / Klinisk psykologi

2006 – 2009
Dalarna, Sverige
Psykologisk behandling,  psykologisk bedömning och utredning (även neuropsykiatrisk utredning av vuxna) vid den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mora Lasarett.

Kompetens

Professionell  kompetens

Kommunikativ
Validerande
Konflikthanterare
Kreativ
Analytisk
Uppmuntrande

Kontakt

e-mail och telefon:

psykolog@iroko.se

+46 (0) 704559755

Kontakta mig

© Copyright IROKO                                                             Företaget innehar F-skatt